Pris

Pris etter avtale.

Forbruk av ved, elektrisitet og Internet betales av leietaker.

Historie

Hytta er fra starten på 70-tallet og har hatt den samme eieren hele tida. Den har alltid vært brukt som firmahytte på åremål. Den er 87 m2 pluss terrasse og et uthus.

Gjestene har trives godt, og kun 3 firmaer har i alle disse årene leid den og brukt den som familiehytte i ferier og helger, sommer og vinter. 

Hytta framstår som velholdt, velfungerende og hyggelig.