Søre Skolt hytter i Hemsedal til leie for vinter og sommer

Søre Skolt i Hemsedal er familieeid. Tidligere var gården i drift med dyr og jorder, mens den i dag brukes til utleie.

Gårdsbruket Søre Skolt eies av Lars Tore Haug. Gårdsbruket er i dag ikke i drift, men jordene forpaktes av nabogården, som dyrker mark og bruker det til beiteområde for kyr og hest. Våningshuset leies ut.

Eiendommen Søre Skolt ble kjøpt af Lars Tore's bestefar i 1950 fra sin bror. Bestefaren, Lars Markegård, var smed og hadde smie i Hemsedal sentrum, der han laget redskaper og kunstgjenstander.
 
Familiens slekt i Hemsedal går mange hundre år tilbake.
 
I dag bruges hyttene til utleie, som Lars Tore driver sammen med sin danske niese, Helene Haug Brinch.